Steven spreekt met Dirk en ... met het publiek

GOED NIEUWS!! Extra datum !!!

Maandag 5/12 volzet -- Vrijdag 9/12 extra editie

Sinds kort, toen de wereld even op zijn kop stond, schrijft Steven Arrazola de Oñate  zijn bedenkingen neer (www.stevenschrijft.be).

Deze heeft hij verzameld in het boek “Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel“.  Steven spreekt ook.  Hij doorkruist het Vlaamse land om met geïnteresseerde mensen in dialoog te gaan over dit boek en andere aanleunende thema’s / zijn blik over de toekomst.

Op maandag 5 december 2022 landt Steven in ‘t Hof bySONder.  Je bent van harte welkom vanaf 19u00 voor een kennismaking en een drankje.

Vanaf 20u00 gaat Steven in dialoog met Dirk Theuns, Mechelaar en regisseur in het dagelijks leven.  Zijn audiovisuele skills zet hij graag in om mensen inspiratie en moed te geven te bouwen aan een nieuwe wereld, een bysondere plek op aarde.

‘t Hof bySONder laat Steven en Dirk graag aan het woord over hun ervaringen van de afgelopen 3 jaar.  Zo kunnen we samen naar de toekomst kijken en plannen maken om vorm te geven aan de “nieuwe wereld”, een wereld waar de mens terug in het midden van het ecosysteem staat waar we deel van uitmaken.

Na afloop is er mogelijkheid voorzien om na te praten met de sprekers. Zo kan het gesprek verdergezet worden in een ongedwongen ontspannen sfeer.

Ben je benieuwd? Kom zeker af.

Deelname: € 5,00 (na inschrijving word je verzocht het bedrag over te maken – zo garanderen wij jouw stoel)

Inschrijven via: welkom@thofbysonder.be