Titel - ... poging 1

Datum ...

Tekst … 

Informatie ….

‘t Hof bySONder laat Steven en Dirk graag aan het woord over hun ervaringen van de afgelopen 3 jaar.  Zo kunnen we samen naar de toekomst kijken en plannen maken om vorm te geven aan de “nieuwe wereld”, een wereld waar de mens terug in het midden van het ecosysteem staat waar we deel van uitmaken.

Na afloop is er mogelijkheid voorzien om na te praten met de sprekers. Zo kan het gesprek verdergezet worden in een ongedwongen ontspannen sfeer.

Ben je benieuwd? Kom zeker af.

Deelname: € 5,00 (na inschrijving word je verzocht het bedrag over te maken – zo garanderen wij jouw stoel)

Inschrijven via: welkom@thofbysonder.be