Mannencirkels in 't Hof

Cirkels zijn een concept ontstaan vanuit een diep verlangen dat wij voelen in onszelf tot meer openheid, puurheid, authenticiteit en kwetsbaarheid.  De gekende vormen zijn mannencirkels en vrouwencirkels, een omgeving waarin we vanuit onze eigenheid onszelf kunnen en mogen tonen in een veilige en vertrouwde setting.

Omdat we ook de behoefte voelen om het mannelijke en het vrouwelijke met elkaar te verbinden, starten we nu met een gemengde cirkel.

Deze zaken zijn in het dagelijks leven meestal niet zo vanzelfsprekend.  In de cirkels, willen wij een veilige en vertrouwde ruimte openstellen waar de mogelijkheid geboden wordt om in te checken bij jouw pure zijnskern en te delen wat er leeft in jou (emoties, gedachtengoed, gevoelens).  Zonder oordeel of veroordeel!

Je hoeft niet perse iets te delen, luisteren kan ook en evt bij inpikken op het delen van iemand anders.

Mannen worden in de huidige maatschappij in een bepaalde rol geduwd.  De verwachtingen om aan een stereotype beeld te voldoen maken het moeilijk om in contact te komen met hun diepe ‘zijn’.  Een man is sterk en mag geen emoties tonen, moet hard werken om succesvol te zijn.

Door stil te staan bij deze externe input en van binnen uit te kijken wat dit met je doet, kom je dichter bij wie je wil zien (je levensmissie).  Daarover gaan cirkels…

Ook vrouwen worden met vooroordelen geconfronteerd.  Vanuit een zorgende rol als moeder, nemen zij gemakkelijk een dienstbare positie in.  Oordelen en veroordelen tov zij die hier niet aan voldoen kunnen enorm kwetsend zijn.  De focus ligt nog vaak op externe aandacht en bevestiging, terwijl de kracht binnen in zit en vandaar naar buiten zichtbaar gemaakt mag worden.  Door stil te staan bij wie je zelf bent, kom je dichter bij jezelf los van de vooropgestelde verwachtingen vanuit de maatschappij.

 

Gemengde cirkels laten mannen in hun masculine energie en vrouwen in hun feminine energie samen in respect naar elkaar toe groeien.

 

Deze thema’s komen aan bod in de cirkels waar eenieder zijn/ haar moment heeft om te delen met de groep wat op dat moment speelt.  Zo faciliteert de cirkel groei, persoonlijke ontdekking en zelfontwikkeling.